rojaus obelis ola

'rojaus', 'obelaite', 'sodinukai, 'raudona', 'geltona'

rojaus obelis ola

Pasidalinkite savo mintimis